Kórlapok szakmai irányelvbe illesztése – KKGY határozat

A mai napon lezajlott Tagozatunk kórlapadásra vonatkozó beadványának országos küldöttközgyűlési vitája, és szavazása. Az elmúlt egy évben számos kamarai rendezvényen, valamint online felületeken  igyekeztünk népszerűsíteni a kórlapadást,tettük ezt előadásokkal, tematikus honlappal, ingyenes letölthető kórlapsémákkal. Ennek a folyamatnak a része volt, hogy a praxisfeltételeket szabályzó kamarai irányelv vonatkozó részébe próbáljuk  emelni a kórlapok kérdését. Az alább olvasható,az országos elnökség által elfogadott beadványt terjesztettük a közgyűlés elé.

A helyszínen két pontot módosítottunk, az egyik diagnosztikai laborokra vonatkozott, ezeknél ugyanis az elvárás nem értelmezhető, a másik a tartási helyen történő ellátásra vonatkozott, ez utóbbit szerettük volna szintén kötelező elemként előírni. Ezt a közgyűlés leszavazta. A vitában a javaslattal szemben az a jogi szempont volt a leginkább kihangsúlyozott, hogy amennyiben a kórlap kötelező, annak esetleges hiánya később a kórlapot nem adó kollégát egy bírósági ügyben hátrányosan érintheti, illetve ha ad kórlapot, azt át kéne vetetni a tulajdonossal, különben ezt ő egy perben letagadhatja,és ekkor az állatorvosnak kell bizonyítania. Ez utóbbi szempontokat figyelembe véve, és a közgyűlés hangulatát érzékelve a javaslatból a 3.2-es pontot eltávolítottuk, valamint minden kötelező elemet „ajánlottra” módosítottunk, és így kértük a közgyűlés támogatását.

A szavazás során 10 igen szavazat érkezett,ezzel a kórlapadást, mint irányelvben ajánlott tevékenységet a MÁOK Országos Küldöttközgyűlése nem szavazta meg. A tartózkodások és nemmel szavazók számát nem ismerjük,mert ezeket kérésünk ellenére nem számolták meg külön.

A közgyűlés után több konstruktív javaslatot kaptunk olyan küldöttektől, akik elmondásuk szerint, ha lehetőségük lett volna, tartózkodással szavaztak volna. Visszatérő vélemény volt, hogy a felszólaló küldöttek a javaslat szellemiségével egyetértenek,maguk is adnak kórlapot, de az általuk képviselt tagok többsége nem örülne egy ilyen előírásnak (ami végül a szavazásnál már csak ajánlásra módosult, így ebből arra következtethetünk, hogy ezek szerint annak sem).

A tagozatot a küldött közgyűlésen öten képviseltük: Csikós Katalin, Demjén Zsófia, Tretter Olga, Szeghő Zsolt és Bendzsel Dániel. Célunk továbbra is az, hogy a kórlapok kérdését a Kar érdekeit szem előtt tartva, prioritásként kezeljük, az újonnan felmerülő szempontokat is figyelembe véve.

  1. számú melléklet

Az egyes szakmai tevékenységi szintek személyi és tárgyi feltételei és az ellátások értelmezése az egyes tevékenységi szinteken

Új pont:

3.)

3.1. Minden állategészségügyi szolgáltatás elvégzése esetén annak dokumentálása kötelező.

3.2. SZAVAZÁS ELŐTT TÖRÖLVE <A kötelező dokumentáció kettős:egyrészt az állatorvos saját nyilvántartásában, másrészt az állat tulajdonosa részére kiadott igazoláson (pl. kórlapon).>

3.3. A kiadott állatorvosi igazolás (pl. kórlap) csak dátummal és az állatorvos olvasható nevével, valamint pecsétszámával együtt érvényes.

3.4. A kórlapok tartalmi elemei (A – ajánlott,K – kötelező):

<AZ ÖSSZES FELTÉTEL A SZAVAZÁS ELŐTT AJÁNLOTTRA MÓDOSÍTVA>

Megvizsgált állat azonosítására alkalmas adatai (pl. mikrochipszám): K

Tulajdonos azonosítására alkalmas adatai: K

Kórelőzmény: A

Vizsgálati lelet, tünetek: K

Klinikai alapértékek: A

Megvizsgált állat testtömege: A

Beavatkozás, kezelés: K

Következtetés / Feltételezett diagnózis / Diagnózis: K

Kezelési javaslat: K

Dátum: K

Elektronikus kórlap esetén: az állatorvos neve – K, pecsétszáma – K

Papír alapon kiadott kórlap esetén: az állatorvos aláírása – K, bélyegzőlenyomata – K

3.5. Az igazolások (pl. kórlapok) A – ajánlott, K – kötelező tartalmi elemeit az irányelv táblázatai is tartalmazzák.

(3.6. A letölthető számítógépes kórlap sémák (elektronikus kórlap) a www.maok-pvt.hu honlapon érhetők el.

3.7. A kézzel kitölthető, papír alapú, indigós kórlap tömbök (kézi kórlapok) a MÁOK (Kft) címén igényelhetők.)

Javasoljuk, hogy a kórlapok A – ajánlott, K – kötelező elemei az irányelv megfelelő táblázatába kerüljenek bele:

https://maok.hu/content/_common/attachments/praxis_feltetelek_-_elfogadott_2015apr15_tol_-_egyseges_tablazat.pdf

<AZ ÖSSZES FELTÉTEL A SZAVAZÁS ELŐTT AJÁNLOTTRA MÓDOSÍTVA>

FELTÉTEL

1a        Elérhetőség…

1b        Kórlap (kézi vagy elektronikus) adása

I. Ellátás a tartási helyen                    A

II. Spec. eseti ellátás                          K

III. Telepellátás                                  K

IV. Menhely ellátás                           K

V. Diagn. labor működtetés              K

VI.a. Áo. alapellátó rendelő              K

VI.b. Áo. rendelő                              K

VII. Áo. szakrendelő                                     K

VIII. Állatkórház                               K

IX. Állatklinika                                  K