Tagfelvétel

Tagsági viszony létesítése: írásos nyilatkozat a Vezetőség részére, e-mailben vagy postai úton való megküldéssel (2626 Nagymaros, Szent Mihály u. 217/1).

A Tagozat tagja lehet az, aki


a. a Magyar Állatorvosi Kamara tagja
b. a Tagozat feladataival és céljaival egyetért, és a működési szabályzatot elfogadja
c. állatorvosi praxis szakmai vezetője és/vagy tulajdonosa (praxisengedélye alapján)
d. vele szemben jogerős elmarasztaló etikai döntés nincs hatályban
e. akinek tagfelvételi kérelméről a Vezetőség döntött


A Tagozat tagja szavazati joggal rendelkezik a Tagozat közgyűlésében és vezetőségében, a tagozati tisztségek bármelyikére megválasztható.

A Tagozat pártoló tagja lehet az, aki


a. a Magyar Állatorvosi Kamara tagja
b. a Tagozat feladataival és céljaival egyetért, és a működési szabályzatot elfogadja
c. vele szemben jogerős elmarasztaló etikai döntés nincs hatályban
d. akinek tagfelvételi kérelméről a Vezetőség döntött

A Tagozat pártoló tagja tanácskozási joggal rendelkezik a Tagozat közgyűlésében (szavazati joga nincsen, a tagozati tisztségekre nem választható).

Tagsági viszony megszüntetése: írásos vezetőségi határozattal, indoklással.

A tagsági viszony megszűnik:

a. ha a tagsági viszony létesítésének valamelyik feltétele nem áll fenn
b. kérésre, amennyiben a tag írásban jelzi azt a Vezetőség számára
c. kizárással, amennyiben a tag egymást követő két közgyűlésen nem jelenik meg, és magát írásban ki nem menti
d. kizárással, amennyiben a tag súlyos fegyelmi vétséget követ el, mellyel az
egyesület feladatainak és céljainak megvalósítását veszélyezteti, vagy
magatartásával egyéb módon méltatlanná válik az egyesületi tagságra
e. a tag halálával