Fontos fejlemény a törvénymódosítás kapcsán

A MÁOK Praxisvezetői Tagozata a 2012. évi CXXVII. törvény praxisvezetőket kiemelten érintő pontjainak módosítását folyamatosan figyelemmel követi. 

A mai napon (2020.04.27.) hivatalosan is olvasható (ITT LETÖLTHETŐ) az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának módosító javaslata, ami alapján a közeljövőben a törvényt feltehetően megszavazzák majd. 

Fontos változtatás (“kodifikációs pontosítás”) a következő: 

“A Máoktv. a következő 52. §-sal egészül ki:„52. §7[A Módtv. ]Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2020. évi … törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor már praxisengedéllyel rendelkező társas vállalkozás esetében a…

38. § (2a) bekezdésében foglalt feltételnek a tulajdoni hányad, illetve a legfőbb döntéshozó szervben fennálló szavazati jogok arányának a Módtv. hatálybalépését követő első megváltoztatásától kell megfelelni.”

Tehát egyrészt a jelenleg nem állatorvosi kézben lévő praxisok továbbra is maradhatnak így.

Másrészt a gyakorlatban pedig ez azt jelenti, hogy azok a praxisengedéllyel rendelkező társas vállakozások (A), amelyek a törvény hatályba lépéséig rendelkeznek egy többségi (akár 100%) tulajdonos társas vállakozással (B), ez utóbbi társas vállakozáson keresztül bármikor értékesíthetik a praxisuk többségi részét, hiszen ebben az esetben a praxisengedélyt birtokló  “A” vállakozás tulajdoni viszonyában nem történik változás: továbbra is a “B” vállakozás lesz a többségi tulajdonos (annak tuladonosi összetétele a praxisengedély szempontjából már nem vizsgálható).  

A szaggatott vonaltól balra egy B jelű cég jelenlétekor annak tulajdonosi összetétele még ha meg is változik, nem lesz változás (például a praxisengedélyben, vagy az azzal rendelkező A Kft összetételében). Ilyen tulajdonosi struktúrával üzemelő praxisok ma is léteznek, náluk a B jelű, akár többségi tulajdonos cég szabadon értékesíthető lesz, hiszen annak az A jelű vállalkozás társasági szerződésére értelmezésünk szerint nincs hatása: 
a tulajdoni hányad, illetve a legfőbb döntéshozó szervben fennálló szavazati jogok aránya NEM VÁLTOZIK.

Más szóval azon cégek által tulajdonolt állatorvosi vállalkozások, ahol a cég tulajdonosa nem magánszemély (hanem másik cég, holding, befektetési profilú kft, zrt, stb), az utóbbi (közbeiktatott) cégek eladása útján legális kibúvót kapnak az elidegenítési korlátozás alól.

A jelenlegi módosítási javaslat elfogadása esetén, jogásszal egyeztetve, azt tanácsoljuk, hogy a később a praxisát értékesíteni kívánó, vagy ezt a lehetőséget megtartani akaró praxistulajdonosok egyeztessenek jogászukkal és könyvelőjükkel, hogy van-e lehetőségük társas vállakozásuk többségi tulajdonának átruházására a törvény hatályba lépéséig egy olyan, szintén saját kézben lévő vállakozás számára, amit később szükség esetén értékesíthetnek majd, korlátozások nélkül

Természetesen a törvény jelenleg még nem lépett hatályba, így csak a legfrissebb állapotot tudjuk ismertetni, és azzal kapcsolatban tudunk észrevételeket tenni, azonban a fenti lehetőség csak a hatályba lépésig áll fenn, így fontosnak tartjuk felhívni rá az érintett praxistulajdonosok figyelmét, hogy ne csak a ma már ennek a feltételnek megfelelő praxisok élhessenek ezzel a lehetőséggel a jövőben. 

Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk jelezni, hogy bár a bizottsági módosítás a jogbiztonságot növeli, ezáltal csökkenti egy esetleges későbbi strasbourgi kötelezettségszegési eljárás valószínűségét (nem vesz el meglévő tulajdont: hiszen enélkül, ha például egy állatkórházat üzemeltető Kft. egy befektető cég többségi birtokában van, a törvény hatályba lépésével a befektető cég el kéne adja az üzletrészét, ráadásul kizárólag egy, a jövőben a kórházban dolgozó állatorvosnak lenne erre lehetősége – mitöbb, elővásárlási joga lenne a már ott dolgozóknak), de pont ezért egyenlőtlenséget is szül majd. A jövőben továbbra is lesznek ugyanis pénzügyi befektetőnek eladható praxisok, és lesznek olyanok, akik ha akarják sem fogják tudni szabadon értékesíteni a felépített cégüket.