Az állategészségügyi dokumentáció

A MÁOK Országos Küldöttközgyűlésének december 12-ei egyhangú határozata alapján tagozatunk beadványa elfogadásra került. 

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről a kórlapokat az ún. egészségügyi dokumentáció kategóriába sorolja. Ennek alapján bevezettük az “állategészségügyi dokumentáció” fogalmát.

Állategészségügyi dokumentáció: az állategészségügyi szolgáltatás során az állatorvos tudomására jutó, az állat(ok) vizsgálatával és kezelésével kapcsolatos, egészségügyi és azonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától. Példák: munkanapló, kórlap, kezelési lap, labordiagnosztikai eredmény, oltási dokumentáció, stb.

A 2020. január 1-től hatályos új “praxisfeltételek irányelv” (A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai irányelve az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység folytatásának, az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények létesítésének és működtetésének feltételeiről) az állategészségügyi dokumentációt (így a kórlapokat is) minden tevékenységi szinten kötelezően rendeli 

  • vezetni
  • ügyfél kérésére kiadni
  • 5 évig megőrizni

Köszönjük az Elnökség és a Küldöttek támogatását.

Az irányelv letöthető innen.